Ατομική συμβουλευτική

  • 0

Ατομική συμβουλευτική

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές του Γυμνασίου καλούνται να επιλέξουν μεταξύ των καθηγητών τους τον προσωπικό τους σύμβουλο (tutor).

Ο καθηγητής – σύμβουλος αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τους μαθητές που τον έχουν επιλέξει στην υλοποίηση των προσωπικών τους στόχων, να τους βοηθήσει αποτελεσματικά στην επίλυση μαθησιακών προβλημάτων, να τους διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων σχετικών με την επαγγελματική τους καριέρα.

Ο θεσμός του συμβούλου – καθηγητή εφαρμόζεται αποτελεσματικά, εδώ και πολλά χρόνια στους κόλπους της Νέας Γενιάς Ζηρίδη, με βασικό στόχο να ενδυναμώσει την υπευθυνότητα και να καλλιεργήσει τη συνεργασία.

Βασικοί τομείς στους οποίους οι μαθητές μας καλούνται να θέσουν τους προσωπικούς τους στόχους είναι, εκτός από τον ακαδημαϊκό, η ψυχαγωγία, οι σχέσεις, η υγεία, η συνεισφορά και η καριέρα.

_MG_7576

Το μήνυμα στην εσωτερική μας σκάλα (Φωτογραφία: Τάσος Μπόκος).


Leave a Reply