Οι μαθητές παρουσιάζουν – οι γονείς μαθαίνουν!

  • 0

Οι μαθητές παρουσιάζουν – οι γονείς μαθαίνουν!

Στο τέλος κάθε χρονιάς οι μαθητές παρουσιάζουν το ηλεκτρονικό τους portfolio. Αναδεικνύουν τα καλύτερα στοιχεία του εαυτού τους, εκφράζουν τα όνειρα και τους στόχους τους στους γονείς και τους ατομικούς συμβούλους τους, μοιράζονται στιγμές αγάπης και αναμνήσεις από τη σχολική χρονιά.

Με το portfolio κλείνει κάθε μας χρονιά αλλά και ανοίγει η επόμενη. Κάθε χρονιά επιλέγουμε νέα επιτεύγματα και νέα ταξίδια στη γνώση!


Leave a Reply