Ακαδημαϊκό πρόγραμμα

  • 0

Ακαδημαϊκό πρόγραμμα

Το Γυμνάσιο ακολουθεί το βασικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, εμπλουτισμένο με εκπαιδευτικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες, που στοχεύουν στην πολυσχιδή ανάπτυξη των προσωπικοτήτων των μαθητών.

Στο ωρολόγιο πρόγραμμα, που έχει διευρυμένη μορφή, συμπεριλαμβάνονται πολυποίκιλες δράσεις και προγράμματα που άπτονται όλων των τομέων γνώσης. Ενδεικτικά αναφέρονται: το ενισχυμένο πρόγραμμα των αγγλικών, η ενίσχυση της δεύτερης ξένης γλώσσας, οι όμιλοι, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η σχολική ζωή, τα μαθήματα ζωής, η ενισχυτική διδασκαλία και η ψηφιακή τεχνολογία. Το διδακτικό προσωπικό βρίσκεται σε διαρκή πνευματική και γνωστική εγρήγορση, με τη συστηματική ενημέρωση σε νέες παιδαγωγικές τάσεις και τη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες. Πρώτιστο μέλημα των διδασκόντων είναι ο σεβασμός των ιδιαίτερων κλίσεων των μαθητών και η ανάδειξη της μοναδικότητάς τους.

_MG_7578

Φωτογραφία: Τάσος Μπόκος


Leave a Reply