Συνεργασίες (γενικό πλαίσιο)

  • 0

Συνεργασίες (γενικό πλαίσιο)

Το Γυμνάσιό μας έχει αναπτύξει επικοινωνία και συνεργασία με εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς, θρησκευτικούς και κοινωνικούς φορείς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, με σκοπό την αλληλεπίδραση-συνεργασία για την παροχή στους μαθητές ευκαιριών για ακαδημαϊκή ενίσχυση και απόκτηση εμπειριών-πληροφόρησης.

Στο πλαίσιο αυτό συνεργαζόμαστε με πανεπιστημιακά τμήματα (Καποδιστριακό Αθηνών, Ιόνιο, ΑΠΘ, Αιγαίου), με πολιτιστικά ιδρύματα, επιστημονικές ενώσεις, εκδοτικούς οίκους και έγκριτα περιοδικά με σκοπό την αλληλεπίδραση και τη συνεχή ζύμωση σε εκπαιδευτικά θέματα και ζητήματα που άπτονται της κοινωνίας. Είναι όλα αυτά ακριβώς που βοηθούν από τη μια το σχολείο να βρίσκεται στην εκπαιδευτική πρωτοπορία και να δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις ευρύτερων συνεργασιών με την θεσμοθετημένη εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και την τοπική (και όχι μόνο) κοινωνία και από την άλλη τους μαθητές του να έχουν την δυνατότητα ακαδημαϊκής ενίσχυσης και πολλαπλό κέρδος σε εμπειρίες και πληροφορίες, μέσα από τη συνεχή έκθεση τους σε θέματα ευρύτερης εκπαίδευσης, πολιτισμού και κοινωνικών δομών και διαδικασιών.

10846337_729082957187413_869953523281268624_n

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια κα. Μ. Φουντοπούλου, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, σε δειγματική διδασκαλία σε μαθητές της Α’ Γυμνασίου, παρουσία και φοιτητών του ΦΠΨ.


Leave a Reply