Διαγωνισμός υποτροφιών στις 5 Μαρτίου!

  • 0

Διαγωνισμός υποτροφιών στις 5 Μαρτίου!

Διαγωνισμός Υποτροφιών

Η Νέα Γενιά Ζηρίδη διοργανώνει Διαγωνισμό για τη χορήγηση 85 υποτροφιών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016 και ώρα 11.30 π.μ. στις εγκαταστάσεις της Νέας Γενιάς Ζηρίδη, στη Χριστούπολη Σπάτων, 190 04.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του σχολείου, www.ziridis.gr, μέχρι και την Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις Γραμματείες των βαθμίδων (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), αριθμός τηλ. κέντρου 210-66.85.600 και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ypotrofies@ziridis.gr.

Διαγωνισμός Υποτροφιών Νέας Γενιάς Ζηρίδη
(Α΄ Γυμνασίου- Α΄ Λυκείου)

Η Νέα Γενιά Ζηρίδη προσφέρει συνολικά 55 υποτροφίες για μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου το σχολικό έτος 2016-17.

Οι υποτροφίες

Οι παραπάνω υποτροφίες κατανέμονται: σε 30 για μαθητές που φοιτούν στην Στ΄ Δημοτικού και 25 για μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ Γυμνασίου.

Οι υποτροφίες καλύπτουν:

Έκπτωση 100% του κόστους των διδάκτρων για τους 10 πρώτους μαθητές του διαγωνισμού που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου και τους 10 πρώτους μαθητές του διαγωνισμού που θα φοιτήσουν στη Α΄ Λυκείου.

Έκπτωση 50% του κόστους των διδάκτρων για τους 10 επόμενους μαθητές του που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου και τους 10 επόμενους μαθητές του διαγωνισμού που φοιτήσουν στη Α΄ Λυκείου.

Έκπτωση 30% του κόστους των διδάκτρων για τους επόμενους 10 μαθητές του που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου και τους 5 επόμενους μαθητές του διαγωνισμού που φοιτήσουν στη Α΄ Λυκείου.

721804ba2aed337614177726a68a83e9_L

Υποψήφιοι

Όλοι οι μαθητές/τριες που φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2015-2016 στην Στ΄ τάξη του Δημοτικού και την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου του σχολείου μας αλλά και όλων των άλλων σχολείων της χώρας.

Ο Διαγωνισμός εισαγωγής

Χρόνος, διάρκεια και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί το Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016 και ώρα 11:30 – 14:00, στις εγκαταστάσεις της Νέας Γενιάς Ζηρίδη. Οι υποψήφιοι μαθητές πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο μισή ώρα νωρίτερα, ήτοι στις 11.00.

Θέματα

Τα θέματα του διαγωνισμού θα διαμορφωθούν από επιτροπή απαρτιζόμενη από διακεκριμένους εκπαιδευτικούς και πανεπιστημιακούς. Η ίδια επιτροπή θα εποπτεύσει τον διαγωνισμό, τη διόρθωση των γραπτών και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

Τα μαθήματα

Τα εξεταζόμενα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι:
Μαθητές Στ΄ Δημοτικού Μαθητές Γ΄ Γυμνασίου

Ελληνική Γλώσσα 
Μαθηματικά
Αγγλικά

Τα ζητούμενα του διαγωνισμού

Με την ανωτέρω διαδικασία οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες και γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, τα Μαθηματικά και την Αγγλική Γλώσσα. Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας 2,5 ωρών (11.30-14.00).

algebra3.s600x600

Ειδικότερα:

α) Για το Γυμνάσιο

• Στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών/τριών: στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών κλπ) και στην παραγωγή γραπτού λόγου.

• Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής με απλές αριθμητικές πράξεις, διατυπώνοντας αιτιολογήσεις και μαθηματικούς συλλογισμούς.

• Στην Αγγλική Γλώσσα ελέγχεται η δυνατότητα κατανόησης και παραγωγής κειμένου στα Αγγλικά (επίπεδο Pre-FCE – B1).

β) Για το Λύκειο

• Στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι δεξιότητες και οι γνώσεις των μαθητών/τριών: στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, επιστολές, απλά δοκίμια κλπ), καθώς και οι ικανότητες στην παραγωγή γραπτού λόγου.

• Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι δεξιότητες και οι γνώσεις των μαθητών/τριών: στην κατανόηση του σημαντικού ρόλου των Μαθηματικών στην καθημερινότητα, η ικανότητα ανάπτυξης επιχειρημάτων, αιτιολογήσεων και συλλογισμών, καθώς και οι αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές και στοχαστικές γνώσεις και δεξιότητες.

• Στην Αγγλική Γλώσσα ελέγχεται η δυνατότητα κατανόησης και παραγωγής κειμένου στα Αγγλικά (επίπεδο FCE – B2).

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και σε καμία περίπτωση δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Γι’ αυτό, οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη. Όσα ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο αρκούν για την επιτυχή συμμετοχή τους στην εισαγωγική εξέταση.

518935-the-book-books-px-wallgc-com-505617

Ανανέωση της υποτροφίας για τους επιτυχόντες

Οι μαθητές/τριες υπότροφοι της Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν την υποτροφία τους για τις επόμενες τρεις τάξεις της βαθμίδας (Γυμνάσιο και Λύκειο αντίστοιχα). Εννοείται πως οι μαθητές υπότροφοι του Γυμνασίου έχουν τη δυνατότητα ανανέωσης της υποτροφίας τους για τα επόμενα τρία χρόνια του Λυκείου, με εκ νέου συμμετοχή τους στον διαγωνισμό υποτροφιών για την Α΄ Λυκείου.
Προϋπόθεση για την ανανέωση των υποτροφιών είναι ο μαθητής ή η μαθήτρια να συγκεντρώνει βαθμολογία 18,5 και επάνω (άριστα) στις επόμενες τάξεις του Γυμνασίου και 18,1 του Λυκείου. Οι επιδόσεις των μαθητών/τριών που θα λαμβάνονται υπ’ όψιν για την ανανέωση των υποτροφιών προκύπτουν από τον συνυπολογισμό του προαγωγικού βαθμού σε ποσοστό 60% και της βαθμολογίας που προκύπτει από τις σταθμιστικές/επαναληπτικές εξετάσεις Α + Β περιόδου, σε ποσοστό 40%.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Κατάσταση των ονομάτων των επιτυχόντων θα αναρτηθεί μέχρι την Τετάρτη 16 Μαρτίου, στην είσοδο των βαθμίδων φοίτησης του Σχολείου. Επίσης στους ενδιαφερόμενους θα γνωστοποιηθούν ηλεκτρονικά οι ατομικές επιδόσεις των μαθητών.

Είμαστε βέβαιοι ότι ο διαγωνισμός θα δώσει τη δυνατότητα

να ξεχωρίσουν οι καλύτεροι ανάμεσα στους καλύτερους!

ΓΡΑΦΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΥΑΛΙΑ ΜΥΩΠΙΑΣ


Leave a Reply