Στο βιωματικό πρόγραμμα με τίτλο «Dialogue in the Dark»

  • 0

Στο βιωματικό πρόγραμμα με τίτλο «Dialogue in the Dark»

Για δεύτερη χρονιά, μαθητές του Γυμνασίου επισκέφθηκαν το Badminton για να συμμετάσχουν σ’ ένα βιωματικό πρόγραμμα με τίτλο «Dialogue in the Dark». Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε σ’ ένα εικονικό περιβάλλον, στους δρόμους της Αθήνας, να απολαύσουμε το άκουσμα των πουλιών στο Άλσος, να μυρίσουμε, να αγγίξουμε τα φυτά που ανθίζουν εκεί και να μπούμε στο μετρό! Και όλα αυτά…με έναν συνοδό μη βλέποντα ή με μερική όραση! Γνωρίσαμε τη γραφή Braille και παίξαμε παιχνίδια εμπιστοσύνης και συνεργασίας!

Στόχος μας ήταν να δώσουμε έμφαση σε ουσιώδη παιδαγωγικά θέματα όπως:

• ευαισθητοποίηση σχετικά με τις αισθήσεις

• επαφή με τους τυφλούς και με την αναπηρία γενικότερα

• ευαισθητοποίηση σχετικά με την διαφορετικότητα και τους κοινωνικούς φραγμούς

• ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

dialogue-in-the-dark-museum-israel


Leave a Reply