Ενδοσχολικός διαγωνισμός Φυσικών Επιστημών

  • 0

Ενδοσχολικός διαγωνισμός Φυσικών Επιστημών

Το σχολείο μας, στοχεύοντας πάντοτε στην ακαδημαϊκή αριστεία και στο πλαίσιο της καλλιέργειας του ενδιαφέροντος των μαθητών του για τις Φυσικές Επιστήμες, θα διεξαγάγει, για 3η φορά, ενδοσχολικό διαγωνισμό Φυσικών Επιστημών.

Ο διαγωνισμός αφορά στους μαθητές των τάξεων:

  • Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού
  • Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου
  • Α΄ και Β΄ Λυκείου και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις.

Η 1η φάση θα λάβει χώρα την Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016 και η 2η την Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016, τις δύο τελευταίες διδακτικές ώρες του προγράμματος.

Τα θέματα στα οποία θα διαγωνιστούν οι μαθητές δεν απαιτούν προετοιμασία. Ο κοινός νους, η καθαρή σκέψη και κυρίως η ενασχόληση με τις Φυσικές Επιστήμες επαρκούν προκειμένου να αντιμετωπίσει κάποιος τα θέματα του διαγωνισμού.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Από τον Κλάδο Φυσικών Επιστημών

resize


Leave a Reply