Ενδοσχολικός μαθητικός διαγωνισμός ποίησης (προκήρυξη)

  • 0

Ενδοσχολικός μαθητικός διαγωνισμός ποίησης (προκήρυξη)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
1ου ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΙΗΣΗΣ

«ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Το Γυμνάσιο των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Νέα Γενιά Ζηρίδη προκηρύσσει τον 1ο Ενδοσχολικό Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης 2016.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει ένα είδος λόγου: Ποίημα.
2. Τα ποιήματα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τουs 30 στίχους. Το μέγεθος των χαρακτήρων θα είναι σε όλα 12΄, η γραμματοσειρά Times New Roman και το διάκενο 1,15.
3. Δικαίωμα συμμετοχήs έχουν μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου μας, ηλικίας μέχρι και 15 ετών, με ένα μόνο ποίημα.
4. Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο. Συλλογικά γραμμένα έργα θα αποκλείονται.
5. Κάθε έργο υποβάλλεται σε τρία (3) δακτυλογραφημένα αντίτυπα (από υπολογιστή), με το ψευδώνυμο του/της συμμετέχοντα/-ουσας στο πάνω δεξί μέρος της σελίδαs.
6. Το ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιήσει ο/η κάθε μαθητής/-τρια πρέπει να είναι μονολεκτικό και γραμμένο ελληνικά, π.χ. Έλλη, Ορέστης, Ίων, Μυρτώ, Ηλέκτρα, Μαργαρίτα κ.ά.
7. Το πραγματικό ονοματεπώνυμο του μαθητή, η διεύθυνση κατοικίαs του, το τηλέφωνό του (σταθερό και κινητό), η ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail), πρέπει να βρίσκονται σε κλεισμένο μικρότερο φάκελο που εξωτερικά θα έχει μόνο το ψευδώνυμό του και τον τίτλο του έργου του.
8. Οι φάκελοι θα τοποθετούνται σε ειδικό κουτί που θα φέρει την επιγραφή που θα τοποθετηθεί «Για τον μαθητικό διαγωνισμό ποίησης» στην είσοδο της Γραμματείας του Γυμνασίου. Στη θέση του αποστολέα θα σημειώνεται μόνο το ψευδώνυμο.
9. Τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των έργων ορίζεται, όπως αναγράφεται και παραπάνω, η 22η Απριλίου 2016.
10. Οι διακριθέντες/-θείσες θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για την τελετή βράβευσης, η ημερομηνία της οποίας θα κοινοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωσή μας.
11. Από τους διαγωνιζόμενους πρέπει να πληρούνται οι παραπάνω όροι του διαγωνισμού, αλλιώς θα αποκλείονται.
12. Τα αποσταλέντα έργα δεν επιστρέφονται, ενώ τα μη διακριθέντα θα καταστραφούν μαζί με τα προσωπικά στοιχεία των διαγωνισθέντων. Τα έργα που θα βραβευτούν και όσα κρίνει η Κριτική Επιτροπή ενδιαφέροντα θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου.

ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: η ελεύθερη προαίρεση των μαθητών/-τριών να μετάσχουν σε αυτόν.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Σπυριδούλα Κοντογεώργου

image008(486)


Leave a Reply