Αντιμετωπίζοντας τη διαφορετικότητα στην ξενόγλωσση τάξη

  • 0

Αντιμετωπίζοντας τη διαφορετικότητα στην ξενόγλωσση τάξη

Η καθηγήτρια Αγγλικών του σχολείου μας κ. Μαρία Ζαφειροπούλου προσκλήθηκε από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. να διοργανώσει ένα τρίωρο σεμινάριο στο πλαίσιο του μαθήματος «Πρακτική άσκηση στη διδασκαλία της Αγγλικής», που παρακολουθούν οι φοιτητές του Η’ εξαμήνου.

Το σεμινάριο είχε θέμα «Αντιμετωπίζοντας τη διαφορετικότητα στην ξενόγλωσση τάξη» (Dealing with diversity in the foreign language classroom).

Η πολυετής εμπειρία, η εμπεριστατωμένη γνώση του αντικειμένου και οι διαδραστικές τεχνικές που χρησιμοποίησε η εισηγήτρια διατήρησαν αμείωτο το έντονο ενδιαφέρον του ακροατηρίου.

M_Zaf2


Leave a Reply