Όμιλος “CERN, φωτογραφία και άλλα”

  • 0

Όμιλος “CERN, φωτογραφία και άλλα”

Στο πλαίσιο του Ομίλου παρουσιάστηκε η εξέλιξη της επιστημονικής αντίληψης για τη δομή του ατόμου καθώς και για τα συστατικά που αποτελούν τον πυρήνα του.

Έγινε η παρουσίαση της λειτουργίας του CERN και των επιτευγμάτων του στην επιστημονική έρευνα από μαθητές που το επισκέφθηκαν φέτος.

Επίσης, αναλύθηκαν οι αρχές λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής και ο τρόπος εκτύπωσης ασπρόμαυρων φωτογραφιών σε σκοτεινό θάλαμο.

Cern_site from Miltos Kalampokas on Vimeo.


Leave a Reply