Η βιβλιοθήκη μας

 • 0

Η βιβλιοθήκη μας

Η σχολική βιβλιοθήκη είναι αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συμβάλλει ενεργά στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών της σχολικής κοινότητας και ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία. Λειτουργεί ως μέσο εξοικείωσης των μαθητών με τη διαδικασία ενεργούς αναζήτησης της γνώσης και της πληροφορίας, την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και σημαντικών δεξιοτήτων για τους πολίτες στη σύγχρονη κοινωνία. Αποτελεί χώρο μάθησης, πληροφόρησης, γνωριμίας και εξοικείωσης με το βιβλίο και την κοινωνία της πληροφορίας.

Η βιβλιοθήκη των Εκπαιδευτηρίων Νέα Γενιά Ζηρίδη βρίσκεται στο 1ο επίπεδο της βαθμίδας του Λυκείου.  Εκτός από την κύρια συλλογή έχει ξεχωριστό πληροφοριακό και παιδικό τμήμα και το υλικό της ανέρχεται σε πάνω από 15.000 τίτλους, που αποτελείται κυρίως από:

 • Βιβλία (ελληνικά και ξενόγλωσσα)
 • Περιοδικά (ελληνικά και ξενόγλωσσα)
 • Συγγράμματα του διδακτικού προσωπικού του σχολείου
 • Οπτικοακουστικό υλικό
 • Πληροφοριακό υλικό
 • Αρχειακό υλικό
 • Εκδόσεις Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β)
 • Εκδόσεις Νέας Γενιάς Ζηρίδη

Οι συλλογές της καλύπτουν κυρίως θέματα:

 • Λογοτεχνίας (Παιδικής, εφηβικής και ενηλίκων)
 • Κοινωνικών Επιστημών (Διδακτικής – Εκπαίδευσης  κτλ)
 • Φυσικών επιστημών
 • Τέχνης
 • Ιστορίας – Γεωγραφίας
 • Φιλοσοφίας – Ψυχολογίας

Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές, διδακτικό/διοικητικό προσωπικό, γονείς)  μπορούν να αποκτήσουν τη δική τους κάρτα μέλους. Το Σύστημα Αυτοματοποίησης της Βιβλιοθήκης είναι το ΑΒΕΚΤ 5.6 του ΕΚΤ. Ο μέγιστος αριθμός δανειζόμενου υλικού για μαθητές ανέρχεται σε 3 τεκμήρια για 15 ημέρες με δυνατότητα δύο ανανεώσεων και για τους υπόλοιπους χρήστες 5 τεκμήρια για 15 ημέρες με δυνατότητα δύο ανανεώσεων. Η επεξεργασία, καταλογογράφηση (αγγλοαμερικανικοί κανόνες ΑΑCR2), θεματική ευρετηρίαση (Εθνική Βιβλιοθήκη) και ταξινόμηση (Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης Dewey) του  υλικού της βιβλιοθήκης γίνεται σύμφωνα με διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα. Η βιβλιοθήκη λειτουργεί σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργία της.  

Ωράριο λειτουργίας : Δευτέρα – Παρασκευή 08:30 – 14:45

Επικοινωνία : 210-6685708, library@ziridis.gr

afisa-library-copy

 

 


Leave a Reply