Η Μέτρηση της Γης με τη μέθοδο του Ερατοσθένη

  • 0

Η Μέτρηση της Γης με τη μέθοδο του Ερατοσθένη

Μια βιωματική δραστηριότητα

Το Σχολείο μας συμμετέχει στη δράση του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης : «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης»

Η εαρινή ισημερία τη Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017 σηματοδοτεί την αρχή της άνοιξης. Την ημέρα αυτή ο Ήλιος βρίσκεται κάθετα πάνω από τον ισημερινό της Γης και η διάρκεια της ημέρας είναι περίπου ίση με της νύχτας.

Η δράση με τίτλο: «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης» δίνει την ευκαιρία σε μαθητές από σχολεία όλης της Ελλάδας να υπολογίσουν την περιφέρεια της Γης επαναλαμβάνοντας το διάσημο πείραμα του αρχαίου Έλληνα μαθηματικού, αστρονόμου και φιλοσόφου Ερατοσθένη. Βασικός στόχος της δράσης είναι η ανάδειξη του πειράματος, ως αναπόσπαστου συστατικού της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσα από την συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών σε βιωματικές και συνεργατικές ανακαλυπτικές δραστηριότητες.

Η δραστηριότητα της υλοποίησης του ιστορικού πειράματος του Ερατοσθένη είναι ιδιαίτερα απλή. Με την απλότητα όμως αυτή, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό ότι κατορθώνει να:

→ οδηγεί στη διαπιστωμένη γνώση και αποδοχή της αξίας των Θετικών Επιστημών για την κατανόηση του σύμπαντος κόσμου.

→ προσελκύει αβίαστα το ενδιαφέρον των μαθητών και μαγνητίζει τη σκέψη αρκετών, ώστε να προωθεί και να καλλιεργεί τη θετική στάση τους απέναντι στις Θετικές Επιστήμες.

Οι μαθητές των τμημάτων Β1, Β3 και Β5 Γυμνασίου, τη Δευτέρα, 20/3/2017 στην αυλή του Σχολείου, στις 12:33 ακριβώς, θα μετρήσουν τη σκιά που θα σχηματίσουν διάφορα αντικείμενα, θα πραγματοποιήσουν  σχετικούς υπολογισμούς και θα συμπληρώσουν φύλλο εργασίας που θα τους οδηγήσει στον υπολογισμό της περιμέτρου της γης με την ίδια μέθοδο που είχε ακολουθήσει ο Ερατοσθένης στην αρχαία Αίγυπτο.

Οι μαθητές, στο μάθημα των μαθηματικών θα  ενημερωθούν για τη μέθοδο του Ερατοσθένη, το ιστορικό πλαίσιο της μέτρησης και τους μαθηματικούς υπολογισμούς που απαιτούνται, έτσι ώστε  να είναι έτοιμοι για τη διεξαγωγή του πειράματος.

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Άλκηστη Πατρινέλη, Μαρία Τουλτσινάκη, Γιώτα Φουσέκη


Leave a Reply