Μετριέται η σκιά μας;

  • 0

Μετριέται η σκιά μας;

Σήμερα, Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017, ημέρα της Εαρινής Ισημερίας, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το ιστορικό πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της Ακτίνας της Γης, από τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β’ Γυμνασίου στην αυλή του Σχολείου μας με την καθοδήγηση των καθηγητριών  τους : Α. Πατρινέλη, Μ. Τουλτσινάκη, Γ. Φουσέκη και Λ. Χάχαλη.

Τα παιδιά κατόρθωσαν να υπολογίσουν την περιφέρεια της Γης με τρόπο εκπληκτικό και με σφάλμα ελάχιστο! Οι σύγχρονοι “Γεω-μέτρες” μαθητές στερέωσαν κατακόρυφα ράβδους ή άλλα αντικείμενα, μέτρησαν το ύψος τους και το μήκος της σκιάς τους και στη συνέχεια, με απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς και με τη βοήθεια κατάλληλων εφαρμογών των Νέων Τεχνολογιών (Google Earth, SunCalc κ.ά.), υπολόγισαν την περιφέρεια και την ακτίνα της Γης.

Περισσότερα για το πείραμα του Ερατοσθένη δείτε στο σχετικό άρθρο.

This slideshow requires JavaScript.


Leave a Reply