Έρευνα και πειραματισμός: Μάθημα Τεχνολογίας

  • -

Έρευνα και πειραματισμός: Μάθημα Τεχνολογίας

Στο μάθημα της Τεχνολογίας Γ’ Γυμνασίου στo πλαίσιο της μεθόδου “Έρευνα και Πειραματισμός” οι μαθητές διερεύνησαν το pH διαφόρων οικιακών προϊόντων και δημιούργησαν “χρώματα”!

Υπεύθυνος καθηγητής: Γιάννης Καμπίτης